Usługa Boingo Wi-Fidla posiadaczy kart Mastercard®

Najpierw sprawdźmy, czy się kwalifikujesz

Aby potwierdzić swoje uprawnienia, wprowadź numer karty MasterCard. Twoja karta zostanie wykorzystana tylko w celu potwierdzenia Twoich uprawnień do tego świadczenia i nie zostanie obciążona.

Poprzez podanie numery karty i kliknięcie przycisku „Zweryfikuj uprawnienia” użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na udostępnienie przez Boingo firmie MasterCard numeru jego karty kredytowej w celu weryfikacji, czy jego karta kwalifikuje się do skorzystania z tego świadczenia. Użytkownik zgadza się także, aby firma MasterCard udostępniła potwierdzenie, że jego karta kwalifikuje się do skorzystania z tego świadczenia.

Szczegóły programu zmieniają się w zależności od typu kwalifikującej się karty Mastercard. Zapoznaj się z konkretnymi Szczegółami programu podanymi na następnej stronie.

Jeśli masz już aktywne konto Boingo i chcesz nim zarządzać, poznać różne sposoby nawiązywania połączeń lub skontaktować się z obsługą klienta, otwórz tę stronę.

Żadne płatne plany subskrypcji związane z dotychczasowymi kontami Boingo nie zostaną automatycznie anulowane. Jeśli masz już plan subskrypcji usługi firmy Boingo, utwórz nowe konto, aby uzyskać bezpłatny, nieograniczony dostęp do sieci Wi-Fi. Jeśli chcesz anulować dotychczasowe płatne plany subskrypcji, otwórz tę stronę.